Część V. Dodatki

Spis treści
A. Obtaining FreeBSD
A.1. CDROM and DVD Publishers
A.2. FTP Sites
A.3. Anonymous CVS
A.4. Using CTM
A.5. Using CVSup
A.6. Using Portsnap
A.7. CVS Tags
A.8. AFS Sites
A.9. rsync Sites
B. Bibliografia
B.1. Książki i czasopisma poświęcone FreeBSD
B.2. Podręczniki użytkowania
B.3. Podręczniki administracji
B.4. Podręczniki programowania
B.5. Komponenty systemu operacyjnego
B.6. Bezpieczeństwo
B.7. Sprzęt
B.8. Historia systemów UNIX(R)
B.9. Czasopisma
C. Resources on the Internet
C.1. Mailing Lists
C.2. Usenet Newsgroups
C.3. World Wide Web Servers
C.4. Email Addresses
C.5. Shell Accounts
D. Klucze PGP
D.1. Oficerowie
D.2. Członkowie głównego zespołu projektantów
D.3. Twórcy

All FreeBSD documents are available for download at http://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Questions that are not answered by the documentation may be sent to <freebsd-questions@FreeBSD.org>.
Send questions about this document to <freebsd-doc@FreeBSD.org>.