Czym różni się PC-BSD od FreeBSD


PC-BSD jest nieco zmodyfikowaną wersja instalacyjną FreeBSD.  Nie jest forkiem ani modyfikacją systemu, ale raczej jego rozszerzeniem o nowe możliwości. PC-BSD jest oparte na najnowszej wersji FreeBSD z gałęzi STABLE. Użytkownik po instalacji otrzymuje zawsze w pełni działające FreeBSD.

Główną różnicą pomiędzy PC-BSD a FreeBSD jest nakierowanie PC-BSD w stronę użytkowników desktop. W odróżnieniu od FreeBSD, którego przeznaczeniem są zastosowania serwerowe. Pozostałe różnice to:


* PC-BSD pre-konfigurowany manager okien KDE (obecnie 4.4.5)
* PC-BSD posiada graficzny instalator zamiast tekstowego, chociaż tekstowy też jest dostępny
* PC-BSD dodaje podczas instalacji sporo przydatnych aplikacji
* PC-BSD korzysta z unikalnego menadżera pakietów PBI, dostępne są również standardowe pakiety oraz porty FreeBSD
* PC-BSD korzysta ze zmodyfikowanego jądra systemu w celu lepszego wykorzystania systemu jako desktop
* PC-BSD dostarczany jest z dużą ilością skryptów automatyzujących typowe działania takie jak podłączanie kamery cyfrowej lub pendriva na USB.

Podsumowując, nie ma zbyt wielkich różnic pomiędzy PC-BSD a FreeBSD. PC-BSD to po prostu FreeBSD z ładnym graficznym instalatorem, z kilkoma usprawnieniami w jądrze, zarządzaniem pakietami PBI, pre-instalowanymi pakietami i przydatnymi graficznymi narzędziami przydatnymi w pracy na desktopie. Użytkownik PC-BSD, nie musi martwić się o konfigurację systemu wystarczy zainstalować i używać programu czy całego systemu.